این روزها مردم سخت به کسب‌ وکار ها اطمینان میکنند، زیرا در زمان های دور کسب و کار ها دروغ های زیادی گفته اند. از همین رو، در بازاریابی مدرن، جلب کردن اعتماد مشتری بسیار مهم است

 

این روزها مردم سخت به کسب‌ وکار ها اطمینان میکنند، زیرا در زمان های دور ها دروغ های زیادی گفته اند. محصولات طوری که در نشان داده میشد نبودند. از همین رو، در مدرن، جلب کردن اعتماد بسیار مهم است.

 

جامعه روابط عمومی؛ این روزها بازاریابان تلاش میکنند تا با روش های و فروش اعتماد بیشتری از جذب کنند. در این راه تلاش برای بازار یابی محتوا ، ویدیویی، در نهایت صداقت انجام میشود. با تمام این تفاسیر افراد زیادی تلاش میکنند اما تعداد کمی مخاطب به اطمینان میکنند. در عوض،صحبت های مشتریان دیگر و تجربیات آن ها اثر زیادی بر مخاطب دارند. به همین دلیل های امروزی تلاش میکنند حرف های مشتریان را در جهت خدمات خود جهت دهند. هر میتواند از مزیت این حرف ها در جهت بهبود خود استفاده کند.

 

روش های جذب آنلاین:

تعداد کمی از توصیفات را منتشر کنید
در این راه از لیست بلند بالایی از توصیف مشتریان استفاده خواهید کرد. سعی کنید بجای توصیف هایی که از تعریف شما هستند از آن هایی استفاده کنید که مشکل را حل کرده است. این نکات را تشویق میکند که خرید کند. علاوه بر این، اگر تمام توصیف های مشتریان در سایت قرار گیرد، کاربر گیج میشود و حتی ممکن است با تناقض روبرو شود. بیشتر سایت ها بیشتر ۵ تا ۱۰ توصیف را در سایت قرار میدهند.

 

نشان دادن چهره‌ی زیر توصیفش
براساسی نتایج بدست آمده از تحقیقات قرار دادن تصویر کنار عکسش، مقدار کلیک را بسیار زیاد میکند. پس از هر که نظری میفرستد ، در خواست کنید عکسی هم با آن ارسال کند. این عکس میتواند به مقدار قابل توجهی اعتماد به ما افزایش یابد.

 

از نشان دادن آزمایش های توصیف ها در همه جای سایت خود داری کنید
بهترین بخش برای نشان دادن توصیف همان صفحه اصلی و در قسمت پایین صفحه میباشد. اغلب ها این قضیه را ندید میگیرند و تستی مونیال ها را جاهای متفاوت از سایت نشان میدهند. این قضیه دقیقا مثل این است که یک نفر دائما از خودش تعریف کند و کار خودش را تایید کند. در این وضعیت نه تنها مخاطب اعتماد نمیکند، حتی حس بدی میکند و شاید حدس بزند که نظرات کاربران شما جعلی است.

برای مشتریان همه خدماتتان تستی‌مونیال بنویسید
محصولی که هر ارائه میدهد ، ممکن است دارای ارزش بسیار زیادی باشد. پس باید توصیفات را طوری انتخاب کنید که تمام نیاز های ها را نشان دهد. مثلا اگر هم در حوزه و هم در زمینه‌ی فعالیت دارید؛ یک توصیف از و یک توصیف از خود قرار دهید.

 

هرگز توصیفات جعلی استفاده نکنید
مشتریان امروزی بسیار باهوش تر از قبل هستند. آن‌ها خیلی راحت نظرات جعلی را از اصلی تشخیص میدهند. از سوی دیگر این توصیف ها برای جلب نظر مخاطب هستند. اعتماد در به این سادگی اعتماد نمیکند. اگر کیفیت یا خدمت شما عالی باشد، بدون شک بعضی ها هستند که بخواهند از خدمات شما تعریف و تمجید کنند.

جامعه روابط عمومی