فرهنگ هرسازمانی نشان دهنده ارزش های هر سازمانی است پس ارتقای آن میتواند سازمان را به جایگاهی والاتر برساند

فرهنگ هرسازمانی نشان دهنده ارزش های هر سازمانی است پس ارتقای آن میتواند سازمان را به جایگاهی والاتر برساند.

 

جامعه روابط عمومی؛ بعضی کمپانی ها دارای فرهنگ شناخته شده به نحوی هستند که میتوان گفت در انحصار خودشان است، از عالیترین این کمپانی ها میتوان به گوگل اشاره کرد از روش هایی جالب برای لذت بردن کارمندانشان از کار استفاده میکند. فرهنگ آن ها برایشان بقدری اهمیت دارد که گوگل گروهی را استخدام کرده فقط برای اینکه این فرهنگ و روابط عمومی را گسترش دهند.

 

فرهنگ شرکت و تاثیر بر رشد آن
وجود فرهنگی دارای جذابیت بالا برای کمپانی هایی که تمایل دارند نرخ گردش مالی و اعتبار برندینگ و در عین حال روحیه کارمندانشان را حفظ کنند امری واجب و حیاتی بشمار میرود. در حالتی که کارمندان با فرهنگ شرکت سازگار شوند به احتمال زیاد از آن بیشتر لذت میبرند و در کارهای خود بهتر از قبل عمل میکنند و همین شما را در راه رسیدن به اهدافتان یاری خواهد کرد. در ادامه به برخی از کارهایی که میتواند فرهنگ شرکت را به جلو حرکت دهد اشاره میکنیم.

 

حفظ کردن ارتباطات
فرهنگ یک شرکت معادل است با ارتباطات باز و روابط عمومی شرکت. این اهمیت بسیاری دارد که کارکنان بدانند که شما اطلاعات، اهداف، بازخوردها و سایر موارد مهم را با آن ها در میان میگذارید. همینطور به همان مقدار مهم است که افراد این حس را داشته باشند که حرف هایشان برای شما دارای اهمکیت است. بگذارید آن ها بدانند افکار آن ها برایتان مهم است و به آن ها اعتماد دارید. در این حالت آن ها خود را جزو گروه دانسته و بیشتر تلاش میکنند و این کار به رشد کسب و کار شما هم کمک میکند.

 

استخدام کردن افراد مناسب
اگر افرادی که استخدام کرده اید نامناسب باشند،کار خیلی مهمی برای فرهنگ شرکتتتان انجام نداده اید. شناختن افراد مناسب و استخدام کردن آن ها برایتان بسیار مهم است انتخاب درست تا حد زیادی توانمندی روابطعمومی شرکت شما را نشان میدهد. خیلی شرکت ها از آزمون های شخصیتی برای کارکنان استفاده میکنند تا فقط ببینند که آیا شخص مناسب تیم است یا نه. داخل شدن شخص نامناسب به سازمان میتواند فرهنگ را به نابودی بکشد.

 

رهبری خوب
رهبری خوب میتواند به نوعی مربیگری نیز باشد علاوه بر این رهبری در کسب و کار شما هم از اهمیت بالایی برخوردار است، این بدین معنی نیست که لزوما باید باهمه دوست باشید بلکه باید به حرف آن ها بخوبی گوش کنید، تلاش کنید به درستی آن ها را هدایت کنید که سبب میشود کارکنان حس راحتی با شما داشته باشند.

 

ارتقای کارکنان
حس ناتوانی در کارکنان ضربات جبران ناپذیری به سازمان شما وارد میکند. به همه کارکنان امکان تصمیم گرفتن بدهید. اینکار یعنی به آن ها اعتماد دارید و قدردان تلاش های آن ها هستید. همینطور میتوانید میزان خلاقیت آن ها را بررسی کرده و از خلاقیت و مهارت در کارکنان خود استفاده کنید.

 

برای کارمندان پاداش در نظر بگیرید
هرکسی دوست دارد وقتی کاری را خوب انجام میدهد مورد توجه واقع شود. ارائه پاداش به کارمندان و نتیجه گرفتن از فعالیت ها به رشد فرهنگ و روابط عمومی سازمانی کمک بسیاری میکند. بعضی اوقات حتی یک قدردانی ساده میتواند توانایی کارکنان را چند برابر کند.

 

فرهنگ هر سازمان بخشی جدایی ناپذیر آن سازمان و در عین حال معرف آن سازمان میباشد که رشد آن باعث ارتقای سازمان به جایگاه والاتر و از بین رفتن آن میتواند حتی تا نابودی سازمان پیش رود.

جامعه روابط عمومی