مدیر اجرایی شرکت کوکاکولا اعتراف کرد در بحران سال ۲۰۰۰ این شرکت سقوط سهام کوکاکولا ناشی از بی توجهی به ارتباطات این برند بزرگ بوده است.

مدیر اجرایی شرکت اعتراف کرد در سال ۲۰۰۰ این شرکت سقوط سهام ناشی از بی توجهی به این بزرگ بوده است.

به گزارش پایگاه نوش آنلاین تعریف درست برای شرکت‌ها و برندهای نوشیدنی یک ضرورت است و عفلت از آن خسارت‌های سنگینی به بار می‌آورد. به عنوان ارزشمندترین نوشیدنی در ابتدای قرن ۲۱ جهان تجربه تلخی از بی‌توجهی به دارد.

کوکاکولا در سال میلادی ۲۰۰۰ به توزیع محصولات آلوده در اروپا متهم شد و زمان بسیار زیادی طول کشید تا این شرکت موضوع را به طور جدی مورد بررسی قرار دهد. در نهایت شش ماه بعد و که یک سوم ارزش سهام خود را از دست داد، وال استریت ژورنال در صفحه اول خود نوشت:« مدیر اجرایی تصمیم به ارزیابی گرفته است.

در نهایت داگلاس دافت مدیر اجرایی وقت شرکت در مقاله‌ای به تلخی اعتراف کرد سقوط سهام ناشی از بی توجهی به این بزرگ بوده است:«هر مساله ای که ما داشتیم به یک علت برمی‌گردد؛ خودمان را مورد غفلت قرار دادیم.»

دفت پذیرفت که کوکا کولا در مناسب با مشتریان اروپایی و دیگر سهامداران – اتحادیه نوشابه سازی اروپا، تدوین کنندگان مقررات دولتی و رسانه‌ها، کوتاهی کرده است و نتیجه این بود که مشتریان پیام‌های منفی زیادی را در مورد نوشابه کولا شنیدند و خواندند، آن هم قبل از اینکه شرکت اقدام به توضیح مسئله کند و یا آنچه که لازم بود تا وضع بهبود یابد را انجام دهد.

جامعه روابط عمومی