کتاب مدیریت ارتباطات بحران به کوشش «امیرترقی نژاد» مدرس دانشگاه و فعال حوزه روابط عمومی در استان یزد چاپ و منتشر شد.

کتاب مدیریت ارتباطات بحران به کوشش «امیرترقی نژاد» مدرس دانشگاه و فعال حوزه روابط عمومی در استان یزد چاپ و منتشر شد.

به گزارش یزدی نیوزاین کتاب که در تیراژ یک‌هزار نسخه توسط انتشارات فراونگ در ۸۵ صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

کتاب مدیریت ارتباطات بحران در ۱۵ بخش مختلف شامل نظریه‌های و مدل‌های ارتباطی مرتبط با بحران و همچنین تکنیک‌های مختلف رسانه و روابط عمومی در مواجهه با بحران است. همچنین مقدمه کتاب از سوی «مهدی جمالی نژاد» شهردار جهانی یزد نوشته شده است.

گفتنی است، پیش از این کتاب‌های تکنیک‌های روابط‌عمومی، مبانی تبلیغات اینترنتی و خبرنگاری برای روابط‌عمومی توسط این نویسنده چاپ و منتشر شده بود.

منبع:ایسنایزد

جامعه روابط عمومی