با طلوع آفتاب برمیخیزد و با یک دست صبحانه می خورد و در دنیای دیجیتالی امروزی ما، با یک دست در حال چک کردن اخبار در سایت ها و ...در تلفن همراه خود است هر خبری را که مرور می‌کند بازخورد آن را حلاجی می‌کند

با طلوع آفتاب برمیخیزد و با یک دست صبحانه می خورد و در دنیای دیجیتالی امروزی ما، با یک دست در حال چک کردن اخبار در سایت ها و ...در تلفن همراه خود است هر خبری را که مرور می‌کند بازخورد آن را حلاجی می‌کند و سپس به سراغ شبکه های اجتماعی و خیل عظیم اخبار و شایعاتی که بدون هیچ فیلتری از این گروه به آن گروه منتقل می‌شوند می رود و سپس با بررسی همه این امور فعالیت خبری خود را اغار می کند برای نیل به اطلاع رسانی و اغنای افکار عمومی!

این نیم نگاهی به زوایای زندگی فردی است که نام آن را خبرنگار گمارده اند «خبرنگار»!

واژه ای که در طول روز شاید چندین بار خواسته یا ناخواسته آن را شنیده ایم !.

اما براستی واقعیت چیست؟ و خبرنگار کیست و چه وظیفه ای را عهده دار است ؟!

اگر ملاک تعریف ما کتب و جامعه علمی باشد خب خبرنگار تعریف پیچیده و خطیری را عهده دار است که با مروری به آن وظایف و رسالت ذاتی آن، بعید به نظر می‌رسد فردی یارایای ورود به این عرصه را داشته باشد اما آنجایی عجیب است که در جامعه حقیقی امروز پیرامونی ما، شاهد خلاف این ادعا هستیم و کافی است در کوچه پس کوچه های دنیای مجازی و واقعی بگویی خبرنگار !! دهها و شاید صدها نفر روی برگردانند و بگویند بله !!

امروز یک واقعیت انکارناپذیری است که هم نام خبرنگار به یغما رفته است و همچنین غایت و رسالت این حرفه مقدس و سخت و طاقت فرسا به سخره کشیده شده است !

چندی پیش در تصاویری که از دیدار افراد به اصطلاح فعال رسانه ای و خبرنگار در کنار یکی از شخصیت های استان خوزستان براحتی قابل رویت بود چهره برخی افرادی بود که شاید نه در یکسال گذشته بلکه در دهه گذشته حتی یک خط را در هیچ نشریه ای ننگارده اند اما در زمان بزرگداشت روز خبرنگار شاهد ظهور و نسخه پیچیدن برای فعالان واقعی این عرصه خطیر و حساس هستیم !!

بله خبرنگاری حرفه ای است که هم عنوان آن به یغما رفته است هم وظایف آن به سخره کشیده شده است و هم روز آن را انحراف سوق داده اند آیا مظلوم تر از این حرفه، حرفه ای می‌توان سراغ گرفت !!؟؟

خبرنگار جامعه امروز ما متاسفانه ناخواسته در حال ادا در آوردن یک خبرنگار واقعی است زیرا با وجود خیل حمل کنندگان نااهل این عنوان، هیچ جایگاه و شانیتی را در فضای حقیقی ارتباطات جامعه رسانه ای با منابع خبری خود همانا مدیران و دستگاه های اجرایی و غیره ذالک نمیبیند و یا باید قید این رسالت مهم و اعتیاد آور را بزند و یا باید تحمل فضای نه چندان مطلوب و جدی جامعه ای رسانه ای را بکند !

حال آنچه که در این زمینه باید به آن اعتراف کرد این است که اگر چه نااهلان بی خبر! با نفوذ به این حرفه مقدس و سو استفاده از این عنوان، برای مقاصد شخصی و نه حرفه ای خود کیسه دوخته اند اما عنوان خبرنگار به دلیل همان قداست فقط برای فعالان

واقعی و حقیقی این حرفه، ماندگار خواهد بود.

بهر حال در تعریف واقعیت حرفه خبرنگاری باید گفت: «خبرنگاری یعنی تحمل سختی، سختی وسختی...!»

خبرنگاری یعنی در میدان مین راه رفتن!.

خبرنگاران واقعی با پای نهادن در میدان مین، هر روز ذره‌ای از سم شیرین خبرنگاری را می‌چشند!

خبرنگار با همه این سختی ها و حتی شکسته شدن قلمش و حتی در مقطعی نداشتن رسانه ای، خبرنگار می ماند چرا که خبرنگاری در جوهره انسان های سختکوش و اهل قلم است نه جلیقه پوش های نمایشی !!

عارف دورقی

جامعه روابط عمومی