در قرن بیست‌ویک بر روی کره خاکی کمتر جایی را می‌توان یافت که در آنجا نشانی از وسایل ارتباط‌جمعی نباشد.فرهنگ‌ها در برابر نفوذ امواج رسانه‌ای دچار از خود بیگانگی شده و شیوه‌های زندگی افراد جامعه را دستخوش تغییر کرده‌اند

در قرن بیست‌ویک بر روی کره خاکی کمتر جایی را می‌توان یافت که در آنجا نشانی از وسایل ارتباط‌جمعی نباشد. رسانه‌ها فضا و زمین را به تسخیر خود درآورده و بر همه ابعاد زندگی بشر سایه افکنده‌اند. فرهنگ‌ها در برابر نفوذ انکارناپذیر امواج رسانه‌ای دچار از خود بیگانگی شده و شیوه‌های زندگی افراد را دستخوش تغییر کرده‌اند.

 

جامعه روابط عمومی؛ قدرت وسایل ارتباط‌جمعی خصوصاً رسانه‌های دیداری به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی نظیر «سرعت انتشار پیام‌ها، مداومت انتشار پیام‌ها، وسعت جهانی حوزه انتشار پیام‌ها، فراوانی و گوناگونی محتوی» (معتمدنژاد:۱۳۸۵،۱۶۱) و انبوه مخاطبین نامتجانس باعث شده است تا به عنوان ابزاری بسیار مهم موردتوجه کارشناسان قرار گیرد. تا جایی که بدون واحد رسانه‌ای از کمبودی محسوس رنج می‌برد. ارتباط بین و رسانه‌ها تا مدت‌ها مناقشه‌ای بود که بسیار مورد توجه اندیشمندان قرار داشت، بررسی در این حوزه با تبیین «فصل مشترک‌ها، تعارض‌ها، موانع مطلوب، نگرش‌های دوسویه دست‌اندرکاران هر دو حوزه به یکدیگر، ضعف‌ها و قوت‌ها» (سفیدی: ۱۳۸۵، ۱۰۷) دنبال می‌شد.

 

اما آنچه مورد توجه دست‌اندرکاران و اندیشمندان این حوزه قرار نگرفت، ارائه راهکار و الگویی مطلوب و استاندارد در خصوص استفاده کارشناسان این عرصه است. الگویی که به خودی خود نه تنها باعث شفافیت بیشتر این روابط دوسویه می‌شود بلکه روز به روز باعث رشد عملکرد و کارکردهای حوزه‌های مختلف می‌گردد. در حقیقت رسانه‌ای را می‌توان تلاش‌های برنامه‌ریزی شده جهت استفاده از پتانسیل رسانه‌های همگانی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده با صرف هزینه و زمان کمتر در یک دو سویه بر اساس اصل تفاهم و منافع مشترک تعریف نمود.

 

در این خصوص مهم‌ترین وظیفه‌ای که کارشناسان در بخش ارتباطات رسانه‌ای به عهده خواهند داشت عبارت‌اند از: برقراری دوسویه و متداوم با رسانه‌های همگانی، رایزنی و اخذ دیدگاه‌ها و نظرات ایشان در فرایند تصمیم سازی، تدوین، تألیف روش اجرایی با رسانه‌ها بر اساس استانداردهای کیفیت، تسلط به سبک‌های در جهت تنظیم اطلاعات بر اساس این سبک‌ها، انجام دوره‌ای تحلیل محتوا رسانه‌ها و انجام اقدامات انگیزشی در بین خبرنگاران، استفاده از راهکارهای اثربخش همچون برگزاری مطبوعاتی و... که هر یک می‌تواند کارشناسان را به اهداف از پیش تعیین شده اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی نزدیک نماید.

 

بایستی توجه داشت تنظیم و تألیف روش اجرایی با رسانه‌ها بر اساس استاندارد کیفیت شامل ترسیم نمودار قالبی مرحله به مرحله فرایند، تنظیم فلوچارت با استفاده از ادبیات فلوچارت نویسی با استفاده از دایره برای شروع و خاتمه، قرار دادن هر مرحله از فرایند در مستطیلی مشخص که بر اساس نقاط تصمیم‌گیری که در لوزی جای می‌گیرند. برای شکل‌گیری مفهوم رسانه‌ای به صورت کاربردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حقیقت فلوچارت یا نمودار فرایند نقشه راهنمای عمل کارشناس محسوب می‌شود.

منبع: اثربخش و فراگیر

  • نویسنده : هادی زمانی
جامعه روابط عمومی