در مراسم رونمایی از نخستین شماره نشریه اسپیرو عالمانه سخن گفتن میرزای عزیز وزانت علمی وصلابت اندیشه و صبر و استقامت در ادای وظیفه و داشتن نگاه محبت آمیز وجلب محبت آن بزرگمرد را با تمام وجود حس کرده، آموختم که میبایست تمام توجه خود را به این امر معطوف نمود...

عشق به استاد میرزا بابا مطهری نژاد عشق به توسعه وعدالت اجتماعیست. آرمان استاد توسعه و تامین عدالت اجتماعیست.

در مراسم رونمایی از نخستین شماره نشریه اسپیرو عالمانه سخن گفتن میرزای عزیز وزانت علمی وصلابت اندیشه و صبر و استقامت در ادای وظیفه و داشتن نگاه محبت آمیز وجلب محبت آن بزرگمرد را با تمام وجود حس کرده، آموختم که میبایست تمام توجه خود را به این امر معطوف نمود که الگوهای کامل و موفق عرصه روزنامه نگاری را با مقتضیات زمان ومکان و رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط وشناخت مخاطبین و پرداختن به مباحث ریشه ای و مهم و جلو گیری از یکنواختی و ملال آوری مباحث را با زبانی ساده وهمه فهم ومخاطب پسند طرح نموده و با استدلالهای روان و منطقی تمام خوانندگان نشریه را با آگاهی بخشی رهنمون نمایم.

بدین خاطر در ذهنم تداعی شد که از سر تکلیف و به رسم ادب چند سطری از فضایل این استاد فرزانه به روی کاغذ آورده، شاید ادای وظیفه نموده باشم در واقع باید بگویم بهره برداری از سرمایه های بزرگ فکری و فرهنگی ،هنری است که مسئولین جامعه باید از آن برخوردار باشد و بی توجهی به این سرمایه ها و یا استفاده های تک بعدی از آنها جفای بزرگی است که به انسانیت روا داشته شده است .

فرهیختگان جامع نگر و ژرف اندیشی همچون میرزا بابا مطهری نژاد از اصیل ترین سرمایه های فکری و فرهنگی استان و شهرستان دامغان بشمار میاید چنین فرهیختگانی همواره متعلق به جامعه هستند و حفاظت از میراث گرانسنگ چنین نخبگان بزرگی برعهده دولت است کما اینکه شناساندن این عزیزان به مردم و در نظر گرفتن راه کارهای دقیق وعملی و کاربردی و سودمندی برای بهره برداری هرچه بیشتر از این سرمایه های بزرگ فکری نیز برعهده ماست.

میزرابابا مطهری نژاد فقط صاحب قلم نیست , یک متکلم نیست , یک سیاستمدار نیست بلکه او اندیشمندی روشنفکر است.

انسانیت و کرامت در او ذاتی است و اینکه او فطرتا فردی اخلاقی است بنابراین نیکو وشایسته است نکوداشت این فرهیخته ی فخر اور عزیز را فرصتی مغتنم بدانیم تا قدر شناسی را بجا آورده و در معرفی وتعریف بایسته از این شخصیت ارزشمند و چهره ی ماندگار تصویری شفاف و تمام نما ارایه نماییم. خداوند کریم سایه این استاد عزیز را مستدام ،عمرش را دائم و ایام عزت واقبالش بردوام بدارد. انشالله بعونه وعزه

جامعه روابط عمومی