نقش «روابط عمومی» در جهان ارتباطات در عصر حاضر، کلیدی و مبتنی بر ساختار فناورانه است. این در حالی است که روابط عمومی نبض یک سازمان و رویداد تعریف می شود.

محمد فواد رحمان سرشت، نقش «روابط عمومی» در جهان در عصر حاضر، کلیدی و مبتنی بر ساختار فناورانه است. این در حالی است که نبض یک و رویداد تعریف می شود.

فارغ از اینکه معتقدیم شوق است شغل نیست، در کلان موضوع، در جایگاهی قرار دارد که نظام حاکم بر را مبتنی بر روابط درون و برون سازمانی تعریف، کنترل و حمایت همه جانبه می کند.

در حقیقت کارکرد مناسب در یک می تواند نقش تعیین کننده ای در و روند رسیدن به پیشرفت و تعالی آن ایفا کند.

این موضوع علاوه بر اینکه به میزان و نحوه استفاده از های نوین وابسته است، به نگرش کلان بر تعریف و جایگاه بستگی دارد. خیلی مهم است که مدیر تصمیم گیر به اصل معتقد باشد و زیرساخت لازم و مناسب برای فعالیت بهینه آن را فراهم کند.

به غیر از این باشد امکان ندارد که بتواند به بهترین شکل ممکن کارها را پیش ببرد و به سرانجام مطلوب برساند.

فعالیت های ها خصوصا در عصر جامعه اطلاعاتی، بر لحظه و کارکردهای شفاف استوار است بنابراین نمیتوان متصور بود که برای حصول مناسب ترین نتیجه که وابسته به مغتنم شمردن زمان انجام هر کاری است، با درنگ و تردید معطل مانده و چابکی و هوشمندی در تصمیم گیری دیرهنگام ناشی از آن، نابود شود.

روابط عمومی ها با، همه جانبه نگری، توان بسیار زیادی در تصمیم سازی و هدایت انرژی، هدایت هزینه ها و حصول نتیجه فعالیت ها در مسیر صحیح و پیشرفت ها دارند؛ این مهم نیازمند اعتقاد راسخ مدیران کلان ها به این عنصر کلیدی است.

در این میان «رسانه» نقش مهمی در به ثمر رسیدن آرمان های ها که همانا و تبیین استراتژی بهره ور در معرفی یک و رویداد است، دارد و در ادامه، این است که از این موضوع منتفع خواهد شد.

اما لازم به شفاف سازی است که ابزار ها یا ها نیست، حتی تریبون آن ها هم نمی تواند باشد بلکه تعریف ما از در این مقال، عنصری هوشمند، ناظر بر روند فعالیت ها، دهنده و تسهیل کننده در روند است که این موارد شاهرگ حیاتی ها محسوب می شوند.

در این راستا استفاده موثر از پتانسیل های نوین در انواع و کاربری های مختلف برای نیل به هدف والای و بیان فرهنگی واقعیات فعالیت های ها، از اهمیت محوری برخوردار است.

در اینجا نگارنده به موضوع با محوریت اشاره دارد که موضوعی متفاوت و نوین به لحاظ دیدگاه و کارکرد در این عرصه است.

رسانه در اینجا نقش محوری دارد و گستره وسیعی از های گروهی، اجتماعی، در انواع چاپی، الکترونیکی، آنلاین، تصویری، صوتی و دیگر را شامل می شود.

محمد فواد رحمان سرشت

مدیر مسئول

جامعه روابط عمومی