رسانه‌های جدید، منطق بحث کردن همه با همه را مطرح کردند. فناوری‌های ارتباطی نوین شرایطی را فراهم کرده که بتوان از روابط عمومی حضوری عبور کرد و باید به‌ روابط عمومی دو فضایی منتقل شد.

رسانه‌های جدید، منطق بحث کردن همه با همه را مطرح کردند. فناوری‌های ارتباطی نوین شرایطی را فراهم کرده که بتوان از روابط عمومی حضوری عبور کرد و باید به‌ روابط عمومی دو فضایی منتقل شد. مفهوم روابط عمومی جدید به‌طور طبیعی به فناوری‌های جدید متصل می‌شود و عنوان جدید وجه مشترکی از روابط عمومی و فناوری‌های جدید است؛ در واقع قابلیت‌های فناوری‌های جدید، روابط عمومی جدید خلق کرده است.

* سعید عاملی ؛قید جدید بودن رسانه‌های امروزی هم به قابلیت‌های فناوری‌های سخت و نرم آنها برمی‌گردد و هم به قابلیت‌های ارزشی و ایدئولوژی این فضا. به‌طوری که گفته می‌شود رسانه‌های جدید دارای روح و زندگی و قابلیت‌های فکری هستند که برگرفته از نظام لیبرال است این به آن معنی نیست که نرم افزار فناوری لزوماً بر مبنای یک ایدئولوژی طراحی می‌شود بلکه می‌تواند ساختارهای فکری بازتولید شده و تبدیل به نرم افزارهای جدید در این عرصه شود.

اگر ما دچار آشوب اجتماعی در بستر رسانه‌های اجتماعی می‌شویم به این دلیل است که رسانه اجتماعی که وارد زندگی اجتماعی ما شده است به تناسب زندگی مردم غرب طراحی شده است.

منطق رسانه‌های جدید وصل کردن همه‌ به‌ همه است. فرمولی که برای این فضا طراحی شده است برای ایجاد اتصال است اگر ما بخواهیم از ظرفیت‌های رسانه‌های جدید صحبت کنیم تا روابط عمومی را توضیح دهیم باید بگوییم بزرگترین ظرفیت فضای مجازی با همه قابلیت‌های آن اتصال‌گرایی است که افزایش تراکم داده‌ها و افزایش تراکنش‌ها از جمله قابلیت‌هایی است که اتصال‌گرایی را در ذهن خود پرورش می‌دهد که بسیار مهم است.

روابط عمومی‌ها نباید بوق و بلندگوی تبلیغاتی سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه باشند. ظهور و بروز فناوری‌های ارتباطاتی نوین شرایطی را مهیا ساخته که بتوان از روابط عمومی حضوری عبور کرده و با استفاده از ارتباط شبکه‌ای به‌ روابط عمومی دو فضایی منتقل شد. روابط عمومی دریافت موضوعات متعدد است و خلاقیت باید این مشکل را که درهر عرصه روابط عمومی رخ می‌دهد، کشف کند.

خلاقیت همچنین باید ظرفیت بهتری را در روابط عمومی ایجاد کند تا بتوانیم یک راه حلی ارائه کنیم که شادابی و نشاط بیشتری را برای اعضا ایجاد کند که یک راه حل آن تسهیل روابط است.
رسانه‌های جدید منطق بحث کردن همه با همه را مطرح کردند. در فضای مجازی باید قابلیت اتصال بین افراد افزایش پیدا کند، خط ارتباطی یعنی اشتراک بین یک ارتباط گر و یک ارتباط گیر و ارتباط زمانی است که روابط عمومی ما را به‌هم گره بزند.نقطه اتصال می‌تواند محتوا و اشخاص را به هم وصل کند. چه در قالب عکس، چه فیلم یا هر چیز دیگر. البته نباید جهان اینترنت ما را در خود غرق کند. اگر از شبکه‌های اجتماعی در روابط عمومی صحبت می‌کنیم، باید همه حوزه‌ها را مد نظر قرار دهیم. باید روابط بین اشخاص حفظ شود.

وقتی روابط عمومی در کل کشور پخش شده، باید شبکه اجتماعی فیزیکی حفظ شود و سازمانی که منابع مالی کمی دارد، باید بداند چه ارتباط حضوری و چه مجازی در قالب‌های مختلفی حفظ شود.

* عضو شورای عالی فضای مجازی

  • نویسنده : سعید عاملی
جامعه روابط عمومی