روابط عمومی قبل از هر چیز یک وظیفه و نقش اصلی در برقراری ارتباطات و تعاملات دارد یک حلقه وصل است و نقش پل را ایفا می کند. و به اجمال انتظار هست که نقش های متنوع ذیل را ایفا نماید.

نقش روابط عمومی در سازمانهای دولت و نهادهای اجرایی چیست ؟

چه انتظاراتی جامعه و سازمان از روابط عمومی دارند ؟

آیا روابط عمومی یک امر تخصصی است و نیاز به دانش دارد یا نه صرفا یک خدمت اداری عمومی و ساده است ؟

رابطه روابط عمومی با مخاطبان چگونه تنظیم می شود ؟

روابط عمومی قبل از هر چیز یک وظیفه و نقش اصلی در برقراری ارتباطات و تعاملات دارد یک حلقه وصل است و نقش پل را ایفا می کند. و به اجمال انتظار هست که نقش های متنوع ذیل را ایفا نماید.

۱- روابط عمومی و نقش درون سازمانی

۱- ۱- روابط عمومی ها بین مدیریت و کارکنان یک رابطه تفاهمی دو سویه را ایفا می نمایند روابط عمومی موفق به گونه ای عمل می کند که با مسائل مدیران میانی و پائین و کارکنان در حوزه های مختلف به نحو سازمان یافته و اثر بخش به مدیریت ارشد سازمان منعکس تا حسب مورد و در جای خود مورد بهره برداری قرار گیرند.

۱-۲- روابط عمومی ها با همکاری مدیران ارشد سیاستها برنامه ها و انتظارات سازمان را به زبانی گویا به زیر مجموعه ها منتقل و باز خورد می گیرند .

چنانچه روابط عمومی در دو زمینه فوق در سازمان نقش خود را به خوبی ایفا نمایند فضای تفاهم هماهنگی و درک مشترک بر سازمان حمفرما می شود . و به شفافیت مسائل در سازمان و به تبع آن اعتماد عمومی و متقابل در درون سازمان جاری و ساری می شود و به تبع کارایی و بهره وری عمومی ارتقاء می یابد .

۲- روابط عمومی ها ارتباط سازمان را با گروههای ذینفع و شرکای اجتماعی به نحو دوسویه یرقرار می سازد .

یک سازمان دولتی موفق تعامل کارآمد و اثر بخشی با مخاطبین خود برقرار می سازد به عنوان مثال در ایران اگر به عنوان تبین بهتر بخواهیم مثال بزنیم وزارتخانه ای مثل وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی باید هنر تعامل و گفتگو با کارگران کارفرمایان تشکل های کارگری تعاونیها اتحادیه ها اتاق های تعاون سازمان های غیردواتی در حوزه بهزیستی و رفاه انجمن های بازنشستگی رسانه های تخصصی در حوزه وظایف سازمانهای تابعه سازمانها و ادارات استانی وزارتخانه ها بانک های مرتبط مجلس شورای اسلامی اصحاب رسانه و البته بیکاران نیروهای جویای کار پزشکان و مراکز درمانی تحت پوشش و دهها تشکل مدنی ملی و استانی دیگر داشته باشد به سوالات و ابهامات و سوء تفاهمات و گلایه های آنان پاسخ دهد از نظرات وپیشنهادهای آنان سازمان و بخش های مختلفش را بهره مند سازد ومشارکت آنان را در پیشبرد برنامه هااهداف و اقدامات سازمان متبوع جلب نماید.

یکی از مسائل مهم دیگری که روابط عمومی ها را موفق می سازد استفاده از ابزارها و امکانات ارتباطی و تعاملی مفید و موثر است. امکاناتی مفید و موثر است.امکاناتی همچون رسانه ملی رسانه ها مطبوعات سمینارها و همایش ها جشنواره ها و نمایشگاهها سینماو تئاتر و موسیقی و سرود برگزاری مسابقات فرهنگی و فراخوانها و برقراری نظام پیشنهادها ایجاد سایت ها و ظرفیتهای فضای مجازی اما مشاهده می کنیم که نوعا بسیاری از نهادهای روابط عمومی یا از بعضی از این ابزارها اصلا استفاده نمی کنند یا بدون بهره گیری از دانش و تجربه روابط عمومی از امکانات فوق به صورت کلیشه ای و ناکارآمد استفاده می شود چرا که به مقدمات موخرات و جوانب کار توجه لازم را ندارند به عنوان نمونه برگزاری همایش ها در ایران غالبا تبدیل به یک امر تشریفاتی تفریحی بی خاصیت و تکراری شده اند و نه سخنرانان راضی نه مجریان و نه مخاطبین....

براساس آنچه گذشت به نظر می رسد نگاه به روابط عمومی را باید متحول ساخته و اصلاح نمائیم . قطعا نباید نقش و جایگاه روابط عمومی را تا سطح یک تبلیغات چی مقام ارشد سازمان و توجیه گرفتاری وی تنزل دا روابط عمومی کارآمد باید از افرادی که رسانه و کارکردش را می شناسند از دانش علوم ارتباطات و رسانه برخوردارند یا جامعه شناسی و روانشناسی و تبلیغ را خوب بداند و بتواند این فنون و اطلاعات را با هنر و ذوق تلفیق نماید و گفتگو و گفتمان خود را براساس صداقت و درستی و تعهد نسبت به آنچه متعهد بوده است استوار سازد تا بتواند از مقبولیت محبوبیت و مشروعیت لازم برخوردار و کلام و پیامش نافذ گردد هفته روابط عمومی را به همه میران و کارشناسان این عرصه و اصحاب رسانه تبریک می گویم.

  • نویسنده : سید حمید کلانتری
جامعه روابط عمومی