روابط عمومی ها باید از لاک تدافعی خارج شوند، چرا که روابط عمومی ها مشاوران مدیران سازمان اند و مسئولیت ایجاد اعتماد، حفظ شهرت سازمانی و ارتباطات سازمان را به عهده دارند.

* ؛ روابط عمومی ها باید از لاک تدافعی خارج شوند، چرا که ها مشاوران مدیران اند و مسئولیت ایجاد اعتماد، حفظ شهرت سازمانی و را به عهده دارند.

 

روابط عمومی ما بعد از گذشت بیش از ۵۰ سال از آکادمیک در ایران هنوز نتوانسته تغییر محسوسی را در بدنه و متعاقب آن در خود ایجاد کند. متاسفانه ها ماهیت کار را با اشتباه می گیرند.

 

با این وجود همچنان ها نتوانسته اند ساختار و ماهیت خود را از حالت سنتی به مدرن منتقل کنند و دلیل آن هم دلسردی مجموعه آکادمیک است که راه هر گونه فعالیت را برای خود بسته می بیند.

 

اگر مجموعه سازمانی تشکیلات دولتی، ضعیف ظاهر می شود دلیل آن داشتن های ضعیفی است. بنابراین تغییرات عمده در ها هم یک جراحی ظریف و پیچیده را می طلبد که از اصلاح شرایط استخدامی کارگزاران شروع می شود و تا تشکیل نظام ادامه می یابد تا بتوان علمی را جایگزین فعلی و سنتی کرد.

 

بدون شک با اصلاح شرایط استخدامی کارگزاران و ابلاغ آن از سوی دولت به کلیه وزارت خانه ها و های دولتی و زیرمجموعه آنها به مرور شاهد تحسین و اصلاح فرآیندها و برنامه های خواهیم بود.

 

در وهله دوم نیز با تشکیل نظام که می بایست اصلاح فرآیندهای و رسیدن به سطح مطلوب از پاسخگویی به مخاطب هر از اهداف اساسی آن باشد، می توانیم در یک پروسه ده ساله شاهد شکوفایی های خود باشیم.

 

ایده ها و تصورات بسیاری برای تعالی وجود دارد اما ها بدون داشتن یک حرفه ای که دارای مجمع، شورای عالی، و هیات مدیره های استانی باشد نمی توانند چنین ها و انتظاراتی را عملی کنند و فلسفه تشکیل نظام صنفی نیز برای تحقق بخشیدن به خواسته های تلاشگران و ارتقای این حرفه است؛ حرفه ای که نقش کلیدی در دارد و با تشکیل چنین سازمانی می شود قدم های جدی برای های به ثبت رساند.

 

حل مشکلات ها و به خصوص های دولتی از طریق عملیاتی کردن تشکیل نظام و از آنجا مهم است که مسائل و های پیش روی ها از سوی یک صنفی بررسی شده و برای حل آنها راهکار طراحی می شود و سپس برای تصویب به هیات دولت ارسال می شود. وجود این که می تواند از لحاظ فنی، پژوهشی، آموزشی و پشتیبانی یاری گر ها باشد، خواسته ای است که سالهاست بیان می شود اما گام اساسی برای طرح و اجرای آن برداشته نشده است.

 

یکی از کارکردهای تشکیل های صنفی در هر حرفه ای، دفاع از حقوق خدمات گیرندگان، جامعه، کارگزاران و استاندارادسازی و همچنین طبقه بندی خدمات است. چنانچه خدمات و فعالیت های استاندارد سازی شوند امکان ارزیابی فعالیت های ها و اصلاح فرایندها به خوبی به خوبی میسر خواهد شد.

 

از آن جهت که ها مسئولیت ایجاد اعتماد و حفظ شهرت سازمانی و را به عهده دارند، باید از لاک تدافعی خود خارج شده و به مهم ترین وظیفه خویش که مشاوره رهبران است وارد شوند. متاسفانه ها هیچ گونه مسئولیتی در خصوص کنش ها و برنامه های مدیران خود ندارند.

 

امروزه مدیران ارشد ها بیش از همیشه در تیررس ها هستند؛ سخنان و اقدامات آنها و شهرت را شکل می دهد و آن باید با اطمینان تلاش کند هم شهرت حفظ شود و هم حقوق آن تامین شود. لذا کشف چگونگی کمک به مدیران در بین مخاطبان، حرکت به سوی روندهای جدید و مسئولیت اجتماعی سازمان، حفظ شهرت سازمانی و همچنین پیشبرد اهداف کسب و کار از مهارت های لازم برای تبدیل شدن به یک قابل اعتماد برای مدیران ارشد است.

 

اعمال تاکتیک هایی برای ایجاد یک حضور اجرایی قوی در سیستم های دیجیتال و تقویت نام سازمان، چگونگی حرکت به قلمرو سیاسی پیچیده و حفظ اعتماد ها و مصرف کنندگان، راه های تقویت روابط با مدیران ارشد برای رسیدن به اهداف سازمان، حضور فعال و همراه با در کلیه مراحل بحران، کسب اعتماد خبرنگاران، ها و مردم برای محافظت از شهرت و ایجاد کانال های ارتباطی تاثیرگذار برای اهداف ارتباطی خود، از جمله اقداماتی است که باید جزو رسالت های یک پویا و فعال قرار بگیرد.

 

همچنین های عملی مستمر در دوره های دانشگاهی می تواند سطح آموزشی فراگیران کاردانی و کارشناسی را ارتفا دهد. خروجی این دوره ها می تواند از سطح فعلی بالاتر رود و انتظارات ها از فارغ التحصیلان براورده شود.

 

با افزایش واحدهای کارآموزی در دوره های دانشگاهی و یا تغییر شکل ارائه آن می توان فراگیران را از همان روزهای اول با ماهیت آشنا ساخت و آنها را افزایش داد. چرا که گذراندن ۲ واحد کارورزی در یک دوره ۲ ساله برای پروراندن کارگزاران حرفه ای برای آینده ناچیز است.

 

احمد عامری؛ کارشناس و روابط عمومی

و مدیر مجازی روابط عمومی

 

 

 

  • نویسنده : احمد عامری
جامعه روابط عمومی