بی شک روابط عمومی ها بازوی کارآمد و مشاور مدیریت و عامل تسهیل کننده ارتباطات سازمان با مردم وکارکنان با این باور که آگاهی دادن و دانستن حق همه است و نقش ارزنده روابط عمومی ها در بحران زدایی در عمل نیز تجلی یافت، روابط عمومی‌ها؛ پلی بین مردم و جامعه از مهم ترین عملکرد […]

بی شک روابط عمومی ها بازوی کارآمد و مشاور مدیریت و عامل تسهیل کننده ارتباطات سازمان با مردم وکارکنان با این باور که آگاهی دادن و دانستن حق همه است و نقش ارزنده روابط عمومی ها در بحران زدایی در عمل نیز تجلی یافت،
روابط عمومی‌ها؛ پلی بین مردم و جامعه

از مهم ترین عملکرد روابط عمومی ها، توانایی در تغییر و شکوفایی توسعه‌ ای در مسیر اعتلای مجموعه محل خدمتی شان است، کارگزاران روابط عمومی توانمندی بستر سازی تغییر و اصلاح روش‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه فعالیت خود را با هدف رضایت عمومی مردم وکارکنان ،بازتاب هویت سازمانی و رسالت پاسخگویی دنبال می کنند ، بی شک توانمندی و اهمیت و تقویت جایگاه حوزه روابط عمومی بعنوان دیده بانی که ضعف‌هاو کمبودهاها و قضاوت وافکار مردم وکارکنان درخصوص حوزه خدمتی را بی کم وکاستی و اقماض در کوتاه ترین زمان همراه با راه کار مناسب به اطلاع بالاترین مقام مجموعه انتقال می دهند که در تاثیر گذاری وشتاب دهی تحقق اهداف چشم انداز سازمان نقش آفرینی تاثیر گذار باشند .

متصدیان امور روابط عمومی با آمادگی ، آرامش، صداقت ،تولید فکر، اندیشه جدید و اقدامات خلاقانه دربالا بردن اعتبار، جلب اعتماد مردم وکارکنان و شهرت سازمان خود باوفاداری دلسوزانه پیش ازآنکه دیر شود صدای همه رامی شنود وبه سمت تعالی سازمانی گام بر می دارد.

درعصر حاضر مسولان روابط عمومی‌ با کمک تکنولوژی‌های جدید الکترونیکی ارتباطی گسترده‌ در زمینه اطلاع‌‍ رسانی و ارتباط و تعامل مردم وکارکنان بهره‌مند می باشند تا به مدد آن با آینده نگری در زمینه اطلاع رسانی گام بردارند شکی نیست هدایت کنترل ونظارت هرمدیر درسازمان مطبوعش نیازمند به درک نگرش‌ها و ارزش‌های مخاطبانش می باشد تا بابهره گیری درک و شناخت درست ، با کمک مدیران روابط عمومی بتوانند از فرصت‌ها و تهدیدها وآسیب ها به دقت آگاهی یابندوبااستفاده از این مشاوران مطلع و امانت دار، مسیر ادامه فعالیت سازمان به سمت اهداف‌ را باز نمایند.

بی شک روابط عمومی ها بازوی کارآمد و مشاور مدیریت و عامل تسهیل کننده ارتباطات سازمان با مردم وکارکنان با این باور که آگاهی دادن و دانستن حق همه است و نقش ارزنده روابط عمومی ها در بحران زدایی در عمل نیز تجلی یافت،
از این رو نقش مهم و تاثیرگذار مدیران در انتخاب مسولان روابط عمومی‌ها حائز اهمیت است به صرف گذاشتن فردی مورد اعتماد اتکا نشود این به معنی تضعیف وتحقیر دستگاه اجرایی و سازمان ها می باشد چرا که در حوزه پر استرس روابط عمومی فعالیت های مهم و تخصصی وجود دارد و باید سازمان ها از دانش روز کار گزاران روابط عمومی بهره جویند و تجربه و تسلط لازم را بر امور ارتباطات الکترونیکی، رسانه‌ای‌، انتشاراتی، پژوهشی، رسیدگی وپاسخگویی مناسب به شکایات وانتقادات وپیشنهادات،افکارسنجی و…دارا باشند تا در گذرگاه‌ها بتوانند به موقع و درست تصمیم گیری و پاسخگویی وعمل نمایند که رشد امید رادربین مردم وکارکنان سازمان توسعه دهند شکی نیست این شغل پر استرس به هرتقدیر خود عامل توسعه وموفقیت سازمان است.

عباس اقوامی آملی

به نقل از سفیر هراز

  • نویسنده : عباس اقوامی آملی
جامعه روابط عمومی