همیاری روابط عمومی در عرصه خبر آفرینی، کمک فراوانی از ازاین‌روی بازدهی در وقت و هزینه به رسانه‌ها می‌کند.

همیاری روابط عمومی در عرصه خبر آفرینی، کمک فراوانی از ازاین‌روی بازدهی در وقت و هزینه به رسانه‌ها می‌کند. هرچند که این شیوه به گونه مطلق درست و بنیادی به نظر نمی‌رسد، ولی در چگونگی مالی تااندازه‌ای دشوار و گاهی چالشی نشریات، خبرسازی روابط عمومی‌ها می‌تواند همچون کمک کارسازی قلمداد شود.همه این نکته‌ها را می‌توان در چند واژه «یارانه‌های جدا از مالی اطلاعاتی» به مطبوعات جای داد.

 

از دیدگاه برخی نویسندگان،گزارش‌های خبری روابط عمومی‌ها به این دلیل یارانه به شمارمیروند که دستیابی به این منبع خبری برای کاربران ارزانترتمام می‌شود و در صورت عدم دسترسی به این منبع، آنان ناچارند وقت و پول بیشتری به کاربردن کسب اخبار نمایند.به چند واژه دیگر، مطالب خبری و مطبوعاتی تهیه‌شده توسط روابط عمومی‌ها، مایه صرفه‌جویی در بخشی از وقت، پول و فعالیت رسانه‌ها می‌شود.

 

خبرنویسی برای روابط عمومی روابط عمومی عموماً از میان رسانه‌ها ترجیح می‌دهند به علت ارزان بودن فضای مطبوعاتی ، دسترسی آسان‌تر به خبرنگاران مطبوعات و تأثیرگذاری بیشتر و مداوم‌تر مطبوعات با این رسانه‌ها همکاری می‌کنند و در این میان و از میان مطبوعات از روی پیوستگی زمانی کوتاه‌تر روزنامه در الویت قرار می‌گیرند زیرا بخش عمده اخبار را توزیع می کنند. روابط عمومی‌ها با این دیدگاه نخستین هدف خود را از ارتباط با روزنامه‌ها ، خبررسانی می‌دانند و به‌درستی همسایه دیواربه‌دیوار روزنامه‌ها هستند.

 

 

 

 

 

فصول و اهداف مشترک با نگاهی به نوع ماهیت، کارها،مسئولیت‌ها و کارکردهای روابط عمومی‌ها و رسانه‌های جمعی میتوان به اهداف و فصل های مشترک و واحدی میان فعالیت‌های روابط عمومی‌ها و رسانه ها رسیددر مجموع می‌توان گفت ویژگی‌ها و معیارهایی نظیرماهیت رسانه ای، آگاهی‌رسانی، مخاطبان یکسان، بهره‌گیری از فنون و ابزارهای ارتباطی همانند (خبر، گزارش، مقاله، جلسه گفت‌وشنود و )... هدف اقناع و ترغیب و تنویر افکار عمومی و ایجاد پیوند میان مسئولان و مردم این موقعیت و زمینه را ایجاد کرده است که روابط عمومی‌ها و رسانه‌های جمعی از روی موقعیت و کارکرد دارای وظایف و اهدافی مشترک باشند و همکاری آنان با یکدیگر فرآیند وظیفه‌ای هر دو واحد ارتباطی را کامل کند.

جامعه روابط عمومی