سفرهای هوایی| آموزش یکی از ابعاد و الزامات بحث فرهنگ سازی در جامعه به شمار می رود که به شیوه های مختلف و استوار بر تبلیغات محیطی و غیرمحیطی در حال انجام است.

سفرهای هوایی| یکی از ابعاد و الزامات بحث سازی در جامعه به شمار می رود که به شیوه های مختلف و استوار بر محیطی و غیرمحیطی در حال انجام است.

 

رسانه ها به عنوان ابزار و بعد مهم و موثر در سهم عمده ای در نهادینه سازی و بهبود یک در جامعه و همچنین گسترش اطلاعات و ارتقای آگاهی عمومی دارند. بعضا در موضوعات مختلفی همچون راهنمایی و رانندگی، نقش موثر ها و وسایل جمعی به روشنی اثبات شده است.

 

یکی از موضوعاتی که شاید به نظر برسد از سوی ها مورد غفلت واقع شده، مسئله تاخیر در ناوگان حمل و نقل و به دنبال آن گستردگی اعتراضات مردمی در این زمینه است. نبود های ای و عدم ورود واحدهای ارتباطی و نهادهایی از جمله ها موجب شده حمل و نقل به خصوص حمل و نقل هوایی از تاثیر های ای به مردم بی بهره بماند.

 

خبرگزاری آریا ـ مشهد، در بخشی از خود با یکی از مهندسان ارشد هواپیمایی به موضوع تاخیر پروازها و لزوم ارتقای ها و آگاهی های مردم پرداخته که این بخش در زیر آمده است.

 

مدیر اجرایی مرکز علمی کاربردی هوانوردی با تاکید بر لزوم های ای به مردم در خصوص آشنایی با هواپیما، گفت: عدم اطلاع از ویژگی های هواپیما باعث بی اعتمادی برخی مردم به این وسیله ایمن شده است.

 

احمد خداخواه، مدرس و مهندس ارشد هواپیمایی در این باره اظهارداشت: تاخیرهای پروازی الزاما در جهت ایمنی و حفظ جان مردم است علی رغم عمر بالا، هواپیماهای خطوط هوایی کشور کاملا ایمن هستند. اما یکی از مهمترین مسائل در حوزه هوانوردی کشور آشنایی ناکافی مردم با هواپیمایی و این وسیله کاملا ایمن ساخته شده به صورت High-Tech است.

 

وی با اشاره به لزوم های ای به مردم درخصوص آشنایی با هواپیما، افزود: متاسفانه هنوز هواپیمایی آنگونه که باید در کشور نهادینه نشده است و عدم اطلاع مردم از ویژگی های هواپیما باعث بی اعتمادی برخی مردم به این وسیله ایمن نسبت به وسایل نقلیه دیگر شده است.

 

خداخواه اظهار کرد: بیش از هزاران نفر/ساعت، کار کارشناسی شده برای ساخت یک هواپیما صرف می شود و این باعث شده که این وسیله با اولویت ایمنی و حفظ جان مسافران تولید شود.

متن کامل این را می توان در سایت مطالعه کرد.

 

اما همانطور که اشاره شد، نقش ها و وسایل جمعی در ارتقای و آگاهی مردم، موضوعی نیست که به راحتی بتوان از آن غافل شد. ضمن اینکه حفظ شان و شخصیت مسافران به عنوان گروه مخاطبان(مشتری) و همچنین ارتقای رضایت مندی آن ها، برای یک همیشه جزو اولویت های مدیریتی است، بنابراین ضروری است میزان تاثیر های ای در پاسخگویی به نارضایتی های عمومی در خصوص تاخیر پروازها از سوی کارشناسان و و از همه مهم تر کارشناسان مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد.

 

حاصل این سنجش و ارزیابی ها قطعا راهنمای جامعی برای رضایت مندی و عدم رضایت مندی عموم در موضوعی خاصی چون تاخیر پروازها خواهد بود.

 

جامعه روابط عمومی