پیشتر از هر وسیله و ابزاری روابط عمومی ها نیازمند یک موتور محرکه علمی و پژوهشی به نام واحد تحقیق و توسعه ارتباطی درون خود برای ارتقاء و رشدشان هستند البته به شرط آنکه یافته های علمی و آینده پژوهشی کمک کند تا تاثیر این موتور در حال حرکت را در فاز عملیاتی آن شاهد باشیم. سونامی تکنولوژیهای نوین ارتباطی هر آن فراخواهد رسید و برای جامعه بسته ایران به ویژه جامعه ارتباطی که فقط دارای آمادگی ذهنی (برای پذیرش وسایل ارتباط جمعی جدید) است نه عملی، آسیب آفرین خواهد بود

زمانیکه زنده یاد آیت‌‌الله هاشمی رفسنجانی درباره شکل گیری سازمان روابط عمومی با اشاره به همدلی و مشارکت بیشتر به این حوزه اشاره کردند و تقویت نهادهای صنفی و حرفه ای و تشکیل سازمان نظام روابط عمومی را کارساز و مثمر ثمر دانستند تاکنون روند پیگیری و شکل گیری این سازمان با اقبال زیادی روبرو شده است.به شکلی که علیرضا ابوالفضلی،دبیر فراکسیون روابط عمومی در  نیز بر گفته های زنده یاد هاشمی صحه می گذارند و معتقدند: تنها با ایجاد سازمان نظام روابط عمومی در کشور است که میتوان گفت روابط عمومی ها از منشور و قانون ضابطه مندی تبعیت خواهند کرد.

 

چرا سازمان روابط عمومی نیاز هست؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است به فاکتورهای چندی در ارتباط با روابط عمومی و تاثیر گذار بودن بر آن اشاره کرد،به عنوان مثال: سلیقه‌ای بودن مدیریت‌ها، شخص محور بودن یا رئیس محور بودن، حرفه‌ای نبودن روابط عمومی‌ها، ضعف سیستم آموزش در نظام تعلیم و تربیت و آموزش عالی، عدم توجه بایسته رسانه‌ها به مقوله روابط عمومی و برخی کارکردهای ناصواب و نادرست و نه نظام‌مند بودنشان ، مزید بر آن شده که نتوانیم بر سر تعریف، کارکرد، ماهیت و ماموریت روابط عمومی به اجماع برسیم. از آنجا که چارچوب، ساختار و شرح وظایف روابط عمومی ها در کشور تغییر چندانی نکرده و حتی روابط عمومی برخی سازمانها  از زیر نظر مستقیم مدیرعامل خارج و زیر نظر سایر مدیران ارشد سازمان در آمده است خود به معنا و کارکرد روابط عمومی ضربه می زند. بر این اساس روابط عمومی در ایران باید باز تعریف مجدد شود. از قضا که با ورود جامعه بشری به تکنولوژی های جدید ارتباطی،اینترنتی و فضای مجازی همچون شبکه های اجتماعی(فیس بوک،توییتر،اینستاگرام، تلگرام و...) در آینده شکل فعالیت و انتظاراتی که از یک روابط عمومی خواهد رفت دگرگون خواهد شد.بنابراین لزوم این باز تعریف بیشتر احساس می شود.

 

 

پیشتر از هر وسیله و ابزاری روابط عمومی ها نیازمند یک موتور محرکه علمی و پژوهشی به نام واحد تحقیق و توسعه ارتباطی درون خود برای ارتقاء و رشدشان هستند البته به شرط آنکه یافته های علمی و آینده پژوهشی کمک کند تا تاثیر این موتور در حال حرکت را در فاز عملیاتی آن شاهد باشیم. سونامی تکنولوژیهای نوین ارتباطی هر آن فراخواهد رسید و برای جامعه بسته ایران به ویژه جامعه ارتباطی که فقط دارای آمادگی ذهنی (برای پذیرش وسایل ارتباط جمعی جدید) است نه عملی، آسیب آفرین خواهد بود.

 

هوشیاری ارتباطی روابط عمومی ها  با شناخت و ارتباط تنگاتنگ با سازمان های دیگر و اصناف معتبر در کشور می تواند سرعت تحولات ارتباطی را در سازمانها افزایش دهد.به این خاطر میتوان از روابط عمومی ها بعنوان "هوش تکنولوژیکی" هر سازمان نام برد.

 

چنانچه تشکلهای علمی، تخصصی و صنفی روابط عمومی گرفتار برخی حاشیه ها نباشند و به طور علمی و سالم فعالیت کنند قطعا خواهند توانست در استاندارد سازی و ارتقای علمی روابط عمومی ها در کشور کمک کننده باشند. حوزه روابط عمومی در کشور کارهای آغاز نشده و نیمه تمام بسیاری دارد که فعالیت این تشکل ها می تواند به آنها سمت و سوی مثبت و سرعت بخشد. قطعا. سازمان نظام روابط عمومی مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی،ساختمان و غیره می تواند به حوزه روابط عمومی و فعالیت کارشناسان این حوزه سامان بهتری دهد. در حال حاضر به درستی مشخص نیست چند فعال حوزه روابط عمومی در سراسر کشور وجود دارد. و سرانجام فارغ التحصیلان این حوزه چه می شود؟ اینکه چه کسانی با چه میزان سابقه و تحصیلات مرتبط پستهای مدیریتی را به خود اختصاص می دهند؟ همه این موارد در کنار مشکلات اشتغال و کارورزی و غیره همگی به یاری این سازمان می تواند قابل حل تر شود. با قرار گرفتم تعداد گمنام از فعالین روابط عمومی در سطح کشور می توان برنامه ریزی بجا و درستی درباره ساماندهی این نیروها و فارغ التحصیلان روابط عمومی اتخاذ کرد.

 

مریم درستانی

دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی

تهران،شهریور ۹۶

 

جامعه روابط عمومی